Privacybeleid Ibis uitvaart

Ibis uitvaart (eigenaar: G.R. van Elst) respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacy policy is opgesteld i.v.m. de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gegevens van iemand die is overleden valt niet onder de AVG.

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Ibis uitvaart. Ik zal uw gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrek uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor het regelen van een uitvaart.
Nabestaanden worden bij invulling van het opdrachtformulier om toestemming gevraagd voor het verwerken van persoonsgegevens. Met dit opdrachtformulier wordt Ibis uitvaart de opdracht verleend tot het regelen en verzorgen van een uitvaart.

Uw persoonsgegevens
Deze heb ik nodig voor de volgende zaken:

 1. Dossiervorming:

Om een uitvaart goed te kunnen begeleiden wordt een dossier aangelegd. Hierin staan:

  • NAW gegevens: (voor- en achter)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres van de opdrachtgever van de uitvaart.
  • Burgerservicenummer en kopie ID bewijs:
   • BSN wordt gebruikt bij Aangifte van Overlijden
   • BSN + kopie ID bij verzoek tot uitkering verzekeringspolis bij verzekeraar (kopie ID wordt daarna vernietigd)
  • Aanvullende informatie nodig voor het regelen en verzorgen van een uitvaart
 1. Delen met derden

Voor werkzaamheden die voortvloeien uit het regelen van een uitvaart is het nodig dat persoonsgegevens met derden gedeeld worden. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Begraafplaats of crematorium
 • Gemeente i.v.m. de wettelijke verplichting tot het doen van aangifte.
 • Verzekeraar i.v.m. uitkering uitvaartpolis.
 • Vervoerder, ondersteuner uitvaartdiensten
 • Bloemist
 • Fotograaf
 • Steenhouwer
 • Diegenen die aangesteld zijn om namens Ibis uitvaart te handelen wanneer zij daartoe niet in staat is.

Bewaartermijn
Ibis uitvaart bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld, uiterlijk 7 jaar.

Beveiliging
Ibis uitvaart zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat gebruik gemaakt wordt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Ibis uitvaart, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.
Wanneer u gebruik maakt van het Condoleanceregisteronline dan worden e-mailadressen en IP-adressen niet opgeslagen.

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

Ibis uitvaart maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google+. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Ibis uitvaart maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op uw computer.

Google Analytics
Ibis uitvaart maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporteren aan Ibis uitvaart.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ibis uitvaart heeft hier geen invloed op.

Ibis uitvaart heeft Google geen toestemming gegeven om via Ibis uitvaart verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@ibisuitvaart.nl

Ibis uitvaart zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Disclaimer
Ibis uitvaart is gerechtigd de inhoud van deze privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?
https://www.ibisuitvaart.nl is de website van Ibis uitvaart.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 77768884.
E-mailadres: info@ibisuitvaart.nl